Kontakta oss

Tempen är ett samarbete mellan Digitalt Hjärta AB och Stråvass AB. Digitalt Hjärta AB står för tekniken, medan Stråvass AB sköter ekonomi och kan hjälpa dig med pedagogiska frågor.

För frågar av teknisk karaktär kan du kontakta info@digitalthjarta.se.

Har du frågor som berör fakturor eller betalningar kontaktar du elin.plahn@stravass.se.